<img src="nonflash.gif" width=300 height=60 border=0>

 
 

 Przelicznik jednostek ciśnienia 
       
     

Uwaga! Ułamki dziesiętne proszę wpisywać z kropką, np: 10.254


Ciśnienie - tabela przeliczeniowa jednostek

  Pa hPa (mbar) kPa bar MPa at (kG/cm2) mm Hg (Torr) mm WS psi ?
Pa 1 0,01 0,001 0,00001 0,000001 0,0000102 0,0075 0,10197 0,000145 ?
hPa 100 1 0,1 0,001 0,0001 0,00102 0,75006 10,1972 0,014504 ?
kPa 1000 10 1 0,01 0,001 0,010197 7,50064 101,972 0,145038 ?
bar 100000 1000 100 1 0,1 1,0197 750,0638 10197,204 14,504 ?
MPa 1000000 10000 1000 10 1 10,19716 7500,638 101972,04 145,0377 ?
at 98066,5 980,665 98,0665 0,980665 0,0980665 1 735,561 10000,04 14,22 ?
mm Hg 133,322 1,33322 0,133322 0,001333 0,000133 0,0013595 1 13,5951 0,019337 ?
mm WS 9,80661 0,098066 0,009807 0,000098 0,0000098 0,0001 0,073556 1 0,001422 ?
psi 6894,757 68,94757 6,894757 0,068948 0,006895 0,07031 51,715 703,1 1 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

wstecz   do góry
[Start] [Manometry] [Separatory] [Termometry] [Obudowy] [Higrometry] [Jednostki] [Leksykon] [Inne] [Kontakt] [Linki]

Włodzimierz Olczak © 2002-2011